AutoXBoom Auto Boom Online

Các tất cả chức năng auto boom sẽ được sử dụng thử đến hết ngày 30 tháng 10
Hiện tại đang cập nhật thêm những chức năng post 2 tự do nên các bạn tạm thời post 1 tự do nhé và những chức năng up Exp zombie, chợ trời, tỉ lệ hoà, tỉ lệ thắng, tỉ lệ sặc và những chức năng up event

Tất cả chức năng đang free không cần tài khoản đăng nhập mở lên mà xài thôi
AXB v1.0 : Nhấn vào đẩy để tải
Hướng dẫn sử dụng auto post 2

Tài Khoản
Mật Khẩu
Copyright © 2016 AutoXBoom